Maciej Uznański

Adwokat Maciej Uznański świadczy usługina rzecz klientów indywidualnych
oraz przedsiębiorców. Adwokat Maciej Uznański udziela porad prawnych, reprezentuje klientów przed sądamii organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
prowadzi negocjacje i bierze udział w mediacjach.